0: nas
1: ango
2: kiisipulimettikandari
3: pulimena